Jesteśmy na
Tel. +48 68 387 90 15
Kalendarz

Wydarzenia

Manon - Met Opera
26.10.2019
Echnaton - Met Opera
23.11.2019
Wozzeck - Met Opera
11.01.2020
Porgy i Bess - Met Opera
01.02.2020

Kino

Obywatel Jones
Obywatel Jones
od 25.10.2019
O Yeti!
O Yeti!
od 25.10.2019
Czarownica 2 | dubbing
Czarownica 2 | dubbing
od 08.11.2019
Czarownica 2 | napisy
Czarownica 2 | napisy
od 09.11.2019

Pracownik gospodarczy-konserwator

Dyrektor Nowosolskiego Domu Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


Pracownik gospodarczy-Konserwator

    1. Wymagania formalne:

·         wykształcenie minimum zawodowe.

  2. Wymagania dodatkowe:

·         dyspozycyjność,

·         dobra organizacja pracy,

·         staranność i sumienność,

·         wysoka kultura osobista,

·         samodzielność i odpowiedzialność w wykonywanych działaniach,

·         umiejętność pracy z zespołem,

·         gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele.

  3. Zakres obowiązków:

·         nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych;

·         pomoc przy obsłudze imprez;

·         dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

·          utrzymanie porządku na terenie wokół budynku;

·         pielęgnacja zieleni;

·          pomoc w promocji działalności: kolportaż ulotek i druków, plakatowanie na słupach ogłoszeniowych,

·         dbanie o estetykę słupów ogłoszeniowych,

·         dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektu i utrzymywanie go w stanie niepogorszonym.

 

4. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowosolski Dom Kultury z siedzibą w Nowej Soli  przy ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól,

b)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji;

d)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

e)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

·         list motywacyjny;

·          życiorys z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Nowosolski Dom Kultury z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól, w celu procesu rekrutacji.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;

·         kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);

·         oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

5. Warunki pracy:

·         1 etat,

·         Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny,

·         Równoważny system czasu pracy,

·         Miejsce pracy – Nowosolski Dom Kultury ul. J. Piłsudskiego 49.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Nowosolskiego Domu Kultury, ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól – sekretariat lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 8.01.2019 r. do godz. 15:00 z dopiskiem Nabór na stanowisko Pracownik gospodarczy-konserwatorwe wszystkie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub listem poleconym na adres Nowosolski Dom Kultury, ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól (decyduje data wpływu do NDK). Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Inne informacje:

·         dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane;

·         dyrektor Nowosolskiego Domu Kultury może na każdym etapie unieważnić postępowanie naboru bez podania przyczyn;

·         informacja o wyniku naboru będzie umieszczona stronie internetowej Nowosolskiego Domu Kultury oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku NDK;

·         dyrektor NDK zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

   
  • Drukuj
  • Udostępnij na
Więcej Kultury z Naszym NEWSLETTERem
Bądź z nami w kontakcie! Mamy dla Ciebie informacje.
Musisz wypełnić to pole!Patroni
Teatr Polska
Instytut Teatralny
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nowa Sól - Miasto na fali
Tygodnik Krąg

©2013-2019 Nowosolski dom kultury. Wszelkie prawa zastrzeżone.

| made by nfinity.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda