Jesteśmy na
Tel. +48 68 387 90 15
Kalendarz

Wydarzenia

Sfera Ruchu
22.03.2019
Sfera Ruchu
23.03.2019
WALKIRIA
30.03.2019
Anna Maria Jopek - Kwartet
31.03.2019

Kino

Faworyta
Faworyta
24.03.2019
Vice
Vice
od 24.03.2019
Green Book
Green Book
od 27.03.2019
Kafarnaum
Kafarnaum
29.03.2019

Poszukujemy specjalisty ds. kina

Nowosolski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista do spraw kina 

I. Nazwa i adres jednostki:

Nowosolski Dom Kultury, ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól

II. Określenie stanowiska:

-  specjalista do spraw kina

III. Warunki zatrudnienia:

- wymiar czasu pracy: 1 etat

- umowa na czas określony

Planowane zatrudnienie od 1 sierpnia 2018 r.

 

IV. Zakres obowiązków:

§  tworzenie oferty dla kina,

§  współpraca z dystrybutorami,

§  obsługa systemu biletowego - wprowadzanie danych do systemu sprzedaży,

§  obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych,

§  organizacja pokazów filmowych,

§  czuwanie nad prawidłowością projekcji kinowych i zapewnienie zgodnego ze standardami funkcjonowania obiektu,

§  kreowanie pomysłów dotyczących promocji działalności filmowej,

§  prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonej działalności filmowej,

§  dbanie o pozytywny wizerunek kina,

§  współpraca z innymi pracownikami przy realizowanych projektach.

V. Wymagania obowiązkowe:

§  wykształcenie minimum średnie,

§  umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, programy graficzne),

§  umiejętność w pełni samodzielnego realizowania zleconych zadań,

§  obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych,

§  kreatywność i otwartość na nowe pomysły,

§  dokładność i odpowiedzialność za własne działania, profesjonalizm w działaniu,

§  bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

§  wysoka kultura osobista, zmysł estetyczny i artystyczny.

VI. Wymagania dodatkowe:

§  wykształcenie wyższe profilowe tj. kulturoznawstwo lub filmoznawstwo,

§  doświadczenie pracy w kinie,

§  dyspozycyjność.

VII. Oferujemy:

§  stabilną pracę w samorządowej instytucji kultury,

§  możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia,

§  zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

§  możliwość korzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS.

VIII. Niezbędne dokumenty:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowosolski Dom Kultury z siedzibą w Nowej Soli  przy ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól,

b)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

d)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

e)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

1.       Życiorys (CV) z dopisaną klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Nowosolski Dom Kultury z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 49,  67-100 Nowa Sól, w celu procesu rekrutacji.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

2.       List motywacyjny.

IX. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór - Specjalista ds. kina” do: 17.07.2018 r. (decyduje data wpływu do NDK w Nowej Soli)

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór - Specjalista ds. kina” na adres:

Nowosolski Dom Kultury

ul. M. J. Piłsudskiego 49

67-100 Nowa Sól

lub na adres e-mail:

kadry@remove-this.ndk.com.pl  wpisując w tytule wiadomości „Nabór - Specjalista ds. kina”.

  X. Inne informacje:

1.       Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

2.       Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.

3.       Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

4.       W ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru istnieje możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: europa@remove-this.ndk.com.pl  

 Ogłoszenie o naborze

  • Drukuj
  • Udostępnij na
Więcej Kultury z Naszym NEWSLETTERem
Bądź z nami w kontakcie! Mamy dla Ciebie informacje.
Musisz wypełnić to pole!Patroni
Teatr Polska
Instytut Teatralny
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nowa Sól - Miasto na fali
Tygodnik Krąg

©2013-2019 Nowosolski dom kultury. Wszelkie prawa zastrzeżone.

| made by nfinity.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda